Язык оригиналарусский
Номер патента2820678
Дата приоритета28.12.2023
Дата подачи заявки28.12.2023
СостояниеОпубликовано - 7 июн. 2024

ID: 59531125