1. 2023
 2. Proteomic characterization of Opisthorchis felineus exosome-like vesicles and their uptake by human cholangiocytes

  Pakharukova, M. Y., Savina, E., Ponomarev, D. V., Gubanova, N. V., Zaparina, O., Zakirova, E. G., Cheng, G., Tikhonova, O. V. & Mordvinov, V. A., 15 июл. 2023, в: Journal of proteomics. 283-284, 104927.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 3. Candidate SNP Markers Significantly Altering the Affinity of TATA-Binding Protein for the Promoters of Human Hub Genes for Atherogenesis, Atherosclerosis and Atheroprotection

  Bogomolov, A., Filonov, S., Chadaeva, I., Rasskazov, D., Khandaev, B., Zolotareva, K., Kazachek, A., Oshchepkov, D., Ivanisenko, V. A., Demenkov, P., Podkolodnyy, N., Kondratyuk, E., Ponomarenko, P., Podkolodnaya, O., Mustafin, Z., Savinkova, L., Kolchanov, N., Tverdokhleb, N. & Ponomarenko, M., 19 мая 2023, в: International Journal of Molecular Sciences. 24, 10, 9010.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 4. Tuning the Luminescence Response of an Air-Hole Photonic Crystal Slab Using Etching Depth Variation

  Peretokin, A. V., Yurasov, D. V., Stepikhova, M. V., Shaleev, M. V., Yablonskiy, A. N., Shengurov, D. V., Dyakov, S. A., Rodyakina, E. E., Smagina, Z. V. & Novikov, A. V., 19 мая 2023, в: Nanomaterials. 13, 10, 1678.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 5. New Opportunities for Preoperative Diagnosis of Medullary Thyroid Carcinoma

  Lukyanov, S. A., Sergiyko, S. V., Titov, S. E., Beltsevich, D. G., Veryaskina, Y. A., Vanushko, V. E., Urusova, L. S., Mikheenkov, A. A., Kozorezova, E. S., Vorobyov, S. L. & Sleptsov, I. V., 18 мая 2023, в: Biomedicines. 11, 5, 1473.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 6. A light scatter based model relating erythrocyte vesiculation to lifetime in circulation

  Yastrebova, E. S., Gisich, A. V., Nekrasov, V. M., Gilev, K. V., Strokotov, D. I., Chernyshev, A. V., Karpenko, A. A. & Maltsev, V. P., 17 мая 2023, (Электронная публикация перед печатью) в: Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology. 18 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 7. Copolymer of VDF/TFE as a Promising Polymer Additive for CsH2PO4-Based Composite Electrolytes

  Kungurtsev, Y., Bagryantseva, I. & Ponomareva, V., 17 мая 2023, в: Membranes. 13, 5, 520.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 8. Direct UV photodegradation of nalidixic acid in aqueous solutions: A mechanistic study

  Tyutereva, Y. E., Snytnikova, O. A., Fedunov, R. G., Yanshole, V. V., Plyusnin, V. F., Xu, J. & Pozdnyakov, I. P., 16 мая 2023, (Электронная публикация перед печатью) в: Chemosphere. 138952.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 9. Local phonon imaging of AlN nanostructures with nanoscale spatial resolution

  Milekhin, I., Anikin, K., Kurus, N. N., Mansurov, V. G., Malin, T. V., Zhuravlev, K. S., Milekhin, A. G., Latyshev, A. V. & Zahn, D. R. T., 16 мая 2023, в: Nanoscale Advances. 5, 10, стр. 2820-2830 11 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 10. A single coned Poly-Biz moderator designed for animal irradiation in boron neutron capture therapy

  Sycheva, T., Berendeev, E., Verkhovod, G. & Taskaev, S., авг. 2023, в: Applied Radiation and Isotopes. 198, 110818.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 11. Research Topics of the Bioinformatics of Gene Regulation

  Orlov, Y. L., Anashkina, A. A., Kumeiko, V. V., Chen, M. & Kolchanov, N. A., 15 мая 2023, в: International Journal of Molecular Sciences. 24, 10, 8774.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование